Wielowariantowa koncepcja działań remediacyjnych rejonu Kompleksu Składowisk Odpadów ZIELONA oraz jego przedpola do ul. Nowotoruńskiej, będących obszarem oddziaływania dawnych ZCh „ZACHEM” w Bydgoszczy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielowariantowej koncepcji działań remediacyjnych rejonu kompleksu składowisk odpadów „Zielona” oraz jego przedpola, do ulicy Nowotoruńskiej, będących obszarem oddziaływania dawnych ZCh. „ZACHEM” w Bydgoszczy. Zamówienie obejmuje również wykonanie nie mniej niż 100 mb wierceń sozologicznych oraz pobór nie mniej niż 5 próbek gruntów do badań.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

85-009 Bydgoszcz


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się