Usunięcie adaptacji powierzchni obiektu PGE Narodowy na potrzeby szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest demontaż infrastruktury szpitala tymczasowego w obiekcie PGE Narodowego ujęty w dokumentacji powykonawczej z 2020 r. oraz przywrócenie powierzchni zajmowanej przez szpital tymczasowy do stanu pierwotnego, opisanego w dokumentacji obiektu na czas oddania do użytku w 2012 r. z zastosowaniem materiałów o właściwościach/parametrach nie niższych niż zawarte w załączonych do niniejszej Specyfikacji kartach materiałowych. Demontaż dotyczy branż: sanitarnej, elektrycznej, IT, SAP, budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjno - projektowej rozbiórek infrastruktury i remontu na powierzchni szpitala tymczasowego w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

03-901 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

PL.2012+ Sp. z o.o.
AL. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się