Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania: dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy <50 kWp wraz z instalacją elektryczną w budynkach i na dachach budynków Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, ul. Al. Lotników 32/46 wraz z usługą serwisową.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:
1) Etap 1 - obejmuje prace projektowe, roboty montażowo – instalacyjne, uruchomienie i przekazanie instalacji fotowoltaicznej (PV),
2) Etap 2 - usługa serwisowa.

Szczegółowy zakres prac wskazany jest w Opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do tego dokumentu, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2022 | 12:00


» Lokalizacja

02-668 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne
  • Pokrycia dachowe
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Aleja Lotników 32/46
02-668 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się