Przebudowa drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakacie gm. Garwolin w km 0+580 - 1+520

» Opis zapytania

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 130214W w miejscowości Zakacie gm. Garwolin w km 0+580 - 1+520 w tym: roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni, wykonanie pobocza, roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót oraz załączonej mapie poglądowej. Dokumenty te stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

08-400 Garwolin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Garwolin
ul. Mazowiecka 16
08-400 Garwolin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się