Zaprojektowanie i wybudowanie 6 kompletnych instalacji retencjonowania wody deszczowej na potrzeby podlewania ogródków lokatorskich.

» Opis zapytania

Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i udzielenie 5 letniej gwarancji na 6 kompletnych instalacji retencjonowania wody deszczowej na potrzeby podlewania ogródków lokatorskich.
Wykonawca musi zaprojektować 6 systemów retencjonowania wody na potrzeby podlewania ogródków lokatorskich. Lokalizacja zbiornika i skrzynki ogrodowej z zaworem czerpalnym zgodnie z załączonymi rysunkami i ustaleniami z Inwestorem. Rury kanalizacyjne doprowadzające wodę do zbiornika i rury/przewody doprowadzające wodę do skrzynki ogrodowej muszą być zabezpieczone przed ingerencją mieszkańców poprzez zakopanie ich na odpowiedniej głębokości. Woda do zbiornika będzie zbierana z istniejących budynków. Połączenie nowoprojektowanej instalacji nie może powodować pogorszenia warunków technicznych i estetycznych istniejących budynków i rynien.

LOKALIZACJA:
1) ul. Jagienki 6, Warszawa Wawer
2) ul. Jagienki 8, Warszawa Wawer
3) ul. Jagienki 10, Warszawa Wawer
4) ul. Bysławska 87, Warszawa Wawer
5) ul. Bysławska 89, Warszawa Wawer
6) ul. Agrestowa 8 i 8a Warszawa Wawer (jeden system na potrzeby obydwu budynków)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2022 | 11:00


» Lokalizacja

03-828 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ul. Mińska 52/54
03-828 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się