Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w Jenkowie w gminie Wądroże Wielkie.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w Jenkowie w gminie Wądroże Wielkie.
2) Adres inwestycji: dz. nr 171, 179 obręb Jenków, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.
3) Przebudowa istniejącej drogi obejmować będzie:
 rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej 18/20,
 rozbiórka istniejącej podbudowy,
 korytowanie jezdni na projektowaną głębokość,
 wykonanie warstwy stabilizacji cementem istniejącego podłoża,
 wykonanie podbudowy z kruszywa,
 wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5cm,
 wykonanie warstwy ścieralne o grubości 4cm,
 częściowa regulacja istniejących krawężników,
 częściowa wymiana istniejących elementów odwodnienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2022 | 15:00


» Lokalizacja

59-430 Wądroże Wielkie


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się