Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
Przewiduje się maksymalną liczbę wywozów nieczystości stałych kontenerami Kp-5- 235 szt. i Kp-7 – 403 szt. w okresie obowiązywania umowy.
Szczegółowy zakres wywozów odpadów i kody odpadów zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Wywóz odpadów stałych kontenerami następować będzie w miarę potrzeb Zamawiającego na telefoniczne zgłoszenie, potwierdzone e-mailem lub faxem, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, a następnie odbiór kontenerów w uzgodnionym z zamawiającym terminie. Maksymalny czas na podstawienie kontenera w miejsce wskazane przez Zamawiającego – następny dzień po dniu zlecenia, do godz. 7;30, w wyjątkowych sytuacjach w soboty do godziny 12;00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

04-667 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się