Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach nr: 180102, 180103,
180106, 180108, 180182, 180109 w rozumieniu Ustawy o odpadach, świadczona przez okres 12 miesięcy w ilości około 205 200 kilogramów.
2.Usługa realizowana na warunkach zawartych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności opisanych
w projekcie/wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 oraz złożonej ofercie.
3. Zamawiający wymaga, aby usługa winna być wykonana zgodnie z przepisami:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2022 | 12:00


» Lokalizacja

27-200 Starachowice


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ul. Batalionów Chłopskich 6
27-200 Starachowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się