Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie samorządową instytucją kultury, wpisaną pod numerem 2 w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod nazwą Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu, zwane dalej „Centrum”, w okresie 3 lat od zawarcia umowy. Usługa zarządzania Centrum polega na strategicznym i bieżącym zarządzaniu Centrum, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) i statutem Centrum.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się