Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowości Jaworek - Domaszków

» Opis zapytania

Objęty przebudową odcinek o łącznej długości 3,360 km obejmuje dwie gminne drogi publiczne o nr 119964 i 119958. Rozpoczyna się w miejscowości Jaworek i przebiega przez tą miejscowość w kierunku miejscowości Domaszków i kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3232 w Domaszkowie. Na całej długości droga przebiega w granicach istniejącego pasa drogowego, po działkach nr 97, 64 i części działki nr 69 obręb Jaworek oraz działek nr 235, 228, 224 i części działki 221 obręb Domaszków. Droga ma nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym (o różnym rodzaju i zakresie zniszczeń istniejącej nawierzchni i podbudowy), odwodnienie odcinka wykonywane powierzchniowo za pomocą istniejących rowów przydrożnych jest również w złym stanie technicznym, zjazdy na przyległe działki wymagają przebudowy, urządzenia obce występują.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2022 | 11:00


» Lokalizacja

57-530 Międzylesie


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Międzylesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się