Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia w formule zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmował będzie w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę.
Dokumentację budowlano-wykonawczą należy opracować stosownie do zapisów załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik Nr 10 do SWZ.
2) wykonanie robót budowlanych z wyłączeniem budynku garażowo-warsztatowego:
a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą);
b) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem powykonawczego operatu geodezyjnego (4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej);
c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z uwzględnieniem opracowania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie);
3) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

08-331 Sabnie


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się