Dostawę urządzeń IT wraz z oprogramowaniem oraz usługą ubezpieczenia sprzętu na potrzeby Gminy Sierakowice w związku z realizacją dwóch projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

» Opis zapytania

1. Tytułowe zamierzenie obejmuje wykonanie następujących dostaw w ramach trzech części zamówienia:
A) Część I zamówienia (Dostawa urządzeń IT wraz z oprogramowaniem oraz usługą ubezpieczenia w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina"):
Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania urządzeń IT w tym:
i) 34 szt. – komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
ii) 37 szt. – komputerów przenośnych (laptopów) o minimalnych parametrach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”), stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
iii) 25 szt. – tabletów o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
iv) 5 szt. - słuchawek stereo o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
v) 4 szt. - serwerów o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
vi) 3 szt. – serwerów NAS o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
vii) 2 szt. – multiportów (replikatorów) USB o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
viii) 4 szt. – urządzeń (drukarek wielofunkcyjnych) o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
ix) 2 szt. – monitorów do komputerów stacjonarnych o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
x) 2 szt. – monitorów interaktywnych o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
xi) 1 szt. - kamery cyfrowej wraz ze statywem o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
xii) 1 szt. – dysk twardy przenośny o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
xiii) 28 szt. - oprogramowanie biurowe (zawierające co najmniej: arkusz kalkulacyjny, program do obsługi poczty elektronicznej, edytor tekstu oraz program do prezentacji) o minimalnych funkcjonalnościach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
xiv) 1 kpl. - licencja na oprogramowanie specjalistyczne o minimalnych funkcjonalnościach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
xv) 5 szt. – myszy komputerowych o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
xvi) 1 kpl. - licencja na oprogramowanie systemowe o minimalnych funkcjonalnościach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotowe zamówienie obejmuje również usługę ubezpieczenia sprzętu.
UWAGA: Poprzez dostawę urządzeń Zamawiający rozumie wniesienie wszystkich zakupionych przedmiotów do konkretnych pomieszczeń (wskazanych przez upoważnione osoby) poszczególnych lokalizacji (obiektów) wskazanych w załączniku w SWZ.

B) Części II zamówienia (Dostawa systemu do wideokonferencji związku z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"):
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania: 23 szt. pulpitów dyskusyjnych wraz z niezbędnym osprzętem oraz oprogramowaniem o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ wraz z usługą konfiguracji sprzętu w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Sierakowice). Zamówienie przewiduje również usługę ubezpieczenia niniejszego sprzętu.

C) Części III zamówienia (Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz usługą ubezpieczenia w związku z realizacją projektu grantowego "Granty PPGR"):

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania: 207 szt. – komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem o minimalnych parametrach określonych w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ oraz usługa ubezpieczenia ww sprzętu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2022 | 11:30


» Lokalizacja

83-340 Sierakowice


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Licencje i oprogramowanie
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Sierakowice
Lęborska 30
83-340 Sierakowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się