„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są roboty projektowe i budowlane przy zadaniu pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka” w formule zaprojektuj i wybuduj
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, (załącznik nr 1 do SWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2022 | 11:00


» Lokalizacja

22-604 Tarnawatka


» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
 • Akcesoria budowlane
 • Armatura
 • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
 • Kable, przewody
 • Materiały izolacyjne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały wiążące i łączenia
 • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
 • Nawierzchnie
 • Pokrycia dachowe
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Zaplecze budowlane
 • Opakowania przemysłowe
 • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
 • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Usługi aranżacji terenów
 • Usługi budowy instalacji
 • Usługi demontażu
 • Usługi drogowe i kolejowe
 • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
 • Usługi projektowe
 • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
 • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Gmina Tarnawatka
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się