Budowa punktów świetlnych w ul. Szczupakowej w m. Izbica w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na ul. Szczupakowej w miejscowości Izbica gm. Serock, na terenie działek nr ewid. 206,1, 210, 211 obr. 09 Izbica zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy Anna Kanclerz Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu, ul. Moniuszki 40, 05 – 200 Wołomin, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2022 | 11:30


» Lokalizacja

05-140 Serock


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się