Usługa polegająca na świadczeniu usług sprzątania w obiektach Urzędu Morskiego w Gdyni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, polegających na sprzątaniu w obiektach:
1.1. Kapitanatu Portu Nowy Świat gm. Sztutowo,
1.2. Biura PON w Gdyni ul. 3-go Maja 9-13 i Wydział Transportu i Zaopatrzenia
w Gdyni ul. Węglowa 13 a,
1.3. Kapitanat Portu Gdynia ul Polska 2,
1.4. Kapitanat Portu Elbląg ul. Browarna 82 i Oddział Techniczny w Elblągu
ul. Radomska 23.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
2.1. Część nr 1: „Usługa sprzątania Kapitanat Portu Nowy Świat, gm. Sztutowo”
2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 5 a) do SWZ.
2.1.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 – usługa sprzątania.
2.2. Część nr 2: „Usługa sprzątania biura PON w Gdyni ul. 3-go Maja 9-13
i Wydział Transportu i Zaopatrzenia Gdynia ul. Węglowa 18a”
2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 5 b) do SWZ.
2.2.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 – usługa sprzątania.
2.3. Część nr 3: „Usługa sprzątania Kapitanat Portu Gdynia ul. Polska 2”
2.3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 5 c) do SWZ.
2.3.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 – usługa sprzątania.
2.4. Część 4: „Usługa sprzątania Kapitanat Portu Elbląg ul. Browarna 82 i Oddział Techniczny w Elblągu ul. Radomska 23”
2.4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 5 d) do SWZ.
2.4.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 – usługa sprzątania.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 a), 1 b), 1 c) i 1 d) do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

81-338 Gdynia


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się