Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki”