Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin”