Przebudowa drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska-Bucze-Mokrzyska w km 0+000,00 do 0+920,00; w km 1+130,00 do 7+870,00; w km 8+261,00 do 8+641,00 w m. Mokrzyska , Bucze , powiat brzeski , gmina Brzesko

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się