Remont pomieszczenia piecowni Katedry Chemii Nieorganicznej nr 131 w paw. H-B6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-368/22

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się