Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV obiektu handlowo-usługowego w miejscowości LUDWIKOWO dz. nr 652, gm. Wągrowiec - 80936/2021/OD5/ZR3.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV obiektu handlowo-usługowego w miejscowości LUDWIKOWO dz. nr 652, gm. Wągrowiec - 80936/2021/OD5/ZR3.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 64-800, CHODZIEŻ


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 64-800, CHODZIEŻ, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się