Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w miejscowości Kuźnica Grodziska gmina Koniecpol

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2022-06-09
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

Formularz ofertowy:

Kalkulacja ceny:

Zaproszenie do złożenia oferty:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2022 | 23:59


» Lokalizacja

Ofertę należy przesłać skanem w formie elektronicznej na adres mailowy: bozena.chwedczuk@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 242
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Ofertę należy przesłać skanem w formie elektronicznej na adres mailowy: bozena.chwedczuk@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 242
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się