Remont odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Jaszczew na dz. o nr ewid 722 i 717 w km 0+009 - 0+269

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się