Prace modernizacyjno – adaptacyjne w budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik, ul. B. Leśmiana 4

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Bolesława Leśmiana 4
21-040 Świdnik
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Bolesława Leśmiana 4
21-040 Świdnik
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się