Wykonanie ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Sycowie