Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu i rewitalizacji budynków i obiektów na terenie Gminy Kcynia