Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się