Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą HPLC dla potrzeb CLA SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

Stanisława Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Stanisława Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się