Dostawa sprzętu AGD, RTV, urządzeń i mebli oraz wyposażenia łazienek dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach w ramach Projektu pn. Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych - przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD, RTV, urządzeń i mebli oraz wyposażenia łazienek dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach w ramach Projektu pn. Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych - przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie, współfinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, montaż oraz instalację fabrycznie nowego sprzętu AGD, RTV, urządzeń i mebli oraz wyposażenia łazienek w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Alojzowie, Alojzów 39, 22-550 Werbkowice.

3.Zamówienie jest realizowane w podziale na 4 części:

Część 1 zamówienia - Dostawa sprzętu AGD i RTV oraz naczyń i sztućców

Część 2 zamówienia - Dostawa sprzętu informatycznego i biurowego

Część 3 zamówienia - Dostawa mebli do sal dydaktycznych i gabinetów

Część 4 zamówienia - Dostawa wyposażenia łazienek i umywalni

4.Szczegółowe warunki realizacji dostaw zostały określone w umowie, której projekt stanowi odpowiednio Załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d do SIWZ.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) znajduje się w Załącznikach nr 8a, 8b, 8c, 8d do SIWZ i będzie stanowić załącznik do umowy na wykonanie określonej Części zamówienia, po jej zawarciu.

6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na jedną, dwie lub więcej części zamówienia. Przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2015 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych
  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.