Przedmiotem Zamówienia jest Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”, w ramach której przewidziana jest dostawa urządzeń, zaprojektowanie, wybudowanie, przyłączenie do rozdzielni zasilających i uruchomienie 125 instalacji fotowoltaicznych na obiektach/terenach użyteczności publicznej oraz obiektach/terenach wodociągowych i kanalizacyjnych będących we władaniu Zamawiającego oraz jego Partnerów. Do zakresu działania Wykonawcy, należeć będzie sprawowanie, we współpracy z Zamawiającym i jego Partnerami, kontroli nad realizacją przez wykonawcę Inwestycji umowy zawartej z Zamawiającym, w tym wszelkich czynności związanych z nadzorem nad procesem realizacji Inwestycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2022 | 12:00


» Lokalizacja

58-200 Dzierżoniów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Energia Komunalna Sp. z o.o.
Rynek 55
58-200 Dzierżoniów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się