Remont i zakup wyposażenia pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń oraz zakupie wyposażenia dla pomieszczeń budynku użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach ( Dom Spotkań ) zlokalizowanego pod adresem: ul. Izydora Murka 1, 46 – 048 Zębowice.
Zamawiający nie dopuszcza składnia przez Wykonawców ofert częściowych.
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa ( przedmiary robót, opisy, rysunek ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB ), które stanowią załączniki do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2022 | 11:00


» Lokalizacja

46-048 Zębowice


» Kategoria asortymentowa

 • Meble
 • Oświetlenie i akcesoria
 • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Usługi aranżacji terenów
 • Usługi budowy instalacji
 • Usługi demontażu
 • Usługi drogowe i kolejowe
 • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
 • Usługi projektowe
 • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zębowice
ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się