Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej.
Zadanie 2: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej.
Zadanie 3: Dostawa materiałów laboratoryjnych.
Ilości i wymagania jakościowe określa Szczegółowy Formularz Cenowy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2022 | 10:30


» Lokalizacja

15-328 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się