„Zakup wraz dostawą krwinek wzorcowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań immunohematologicznych oznaczania antygenów układu ABO z zastosowaniem metody manualnej” - nr sprawy 14.Z.2022

» Opis zapytania

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na okres do 12.10.2023r. dla w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Biorców (PITB) oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Dawców (PITD) RCKiK we Wrocławiu krwinek wzorcowych do badania układu ABO:

l.p. Rodzaj krwinek wzorcowych Jednostkowa wielkość opakowania wymagana przez Zamawiającego Zamawiana objętość na okres do 12.10.2023r.)
1. Konserwowane krwinki wzorcowe do oznaczania antygenów układu ABO - stężone Zestaw minimum 3 krwinkowy zawierający wymagane krwinki O, A1, B 200 zestawów
2. Konserwowane krwinki wzorcowe do oznaczania antygenów układu ABO - gotowe do użycia Zestaw minimum 3 krwinkowy zawierający wymagane krwinki O, A1, B 55 zestawów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

50-345 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się