Zakup sprzętu i wyposażenia do rozwoju centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia do rozwoju centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
2 Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 niżej wymienione części:
część nr 1- czytnik kodów kreskowych - 36 sztuk zamówienie podstawowe;
10 sztuk (max) - zamówienie opcjonalne.
część nr 2 - skaner dokumentów - 42 - sztuki zamówienie podstawowe;
2 sztuki (max) - zamówienie opcjonalne.
część nr 3 - drukarka kodów kreskowych - 17 sztuk zamówienie podstawowe;
3 sztuki (max) - zamówienie opcjonalne.
3 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: wymagania dotyczące parametrów i gwarancji zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).
4 Miejsce dostawy – siedziba Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24.
5 Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż
w roku 2020), zapakowany w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem
w fabryczne opakowanie, kompletny, wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

20-883 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się