Sukcesywne dostawy pasz non-GMO (wysłodziny młóto browarniane) dla bydła w RZD Werbkowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy pasz non-GMO (wysłodziny młóto browarniane) dla bydła w RZD Werbkowice”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty spożywcze dla zwierząt

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się