Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, jego wschodniej części, IV Etap robót w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu”

» Opis zapytania

Przetargiem objęte są roboty budowlane w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej obejmujące swym zakresem obszar pomiędzy 1 a 8 osią wewnątrz budynku na wszystkich kondygnacjach z dachem włącznie z wyłączeniem wcześniej wykonanych sanitariatów. Zamówieniem objęte jest wykonanie robót wraz z dostawami materiałów i wyposażenia przewidzianych w dokumentacji. Roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 146 były wykonywane w kilku etapach. Zadaniem Wykonawcy jest połączenie wcześniej wykonanych etapów robót między innymi wykonanie wpięć lub robót umożliwiających prawidłową pracę urządzeń i prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Z zakresu zamówienia wyłączona jest dostawa i montaż stolarki budowlanej w ścianach zewnętrznych ( wymieniona wcześniej).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

02-517 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się