Dowóz uczniów (dzieci) z niepełnosprawnościami do szkół od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów (dzieci) z niepełnosprawnościami do szkół od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
2. Dowożeniem objęci będą:
a) uczniowie z niepełnosprawnościami, uczęszczający do szkół podstawowych w tym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych,
b) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej,
c) uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka szkolno-wychowawczego,
d) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie z niepełnosprawnościami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

03-841 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się