Budowa placu zabaw w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy oraz wymiana urządzeń na istniejących placach zabaw

» Opis zapytania

Część I – Budowa placu zabaw w Lichnowach
1. Przedmiotem zamówienia jest montaż urządzeń zabawowo – rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz utwardzeniem istniejącego ciągu pieszego.
2. W ramach przedsięwzięcia na placu zabaw przewiduje się:
1) Montaż po uprzednim zdemontowaniu elementów placu zabaw (urządzenia zabawowo – rekreacyjne i elementy uzupełniające) – zgodnie z zestawieniem ujętym w projekcie zagospodarowania terenu.
2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego fr. 2,0 – 8,0 mm w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowo – rekreacyjnych.
3) Budowa nowego ciągu pieszego (pomiędzy elementami placu zabaw)
4) Utwardzenie istniejących ciągów pieszych
5) Uporządkowanie i pielęgnacja terenu
6) Dostarczenia pomiarów geodezyjnych powykonawczych w ilości 3 egzemplarzy
3. Urządzenia powinny posiadać certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176 – grupa norm odnosząca się do wyposażenia placów zabaw.
4. Urządzenia należy rozmieszczać w terenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa zalecanych przez producenta.
5. Plac zabaw znajduje się w miejscowości Lichnowy na działce nr 159, obręb 0003 Lichnowy, gmina Lichnowy
Część II – Wymiana urządzeń na istniejących placach zabaw na terenie gminy Lichnowy
1. W ramach przedsięwzięcia na placach zabaw przewiduje się:
1) Montaż po uprzednim zdemontowaniu elementów placu zabaw (urządzenia zabawowo – rekreacyjne) – zgodnie z zestawieniem dla poszczególnych placów zabaw w projekcie zagospodarowania terenu.
2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego fr. 2,0 – 8,0 mm w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowo – rekreacyjnych.
3) Uporządkowanie i pielęgnacja terenu – doprowadzenie otoczenia do stanu zastanego.
2. Urządzenia powinny posiadać certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176 – grupa norm odnosząca się do wyposażenia placów zabaw.
3. Urządzenia należy rozmieszczać w terenie z zachowaniem minimalnych stref bezpieczeństwa z mocowaniem do fundamentów betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 20 cm poniżej poziomu terenu.
4. Wykaz miejscowości z nr działek na których mają być montowane urządzenia zabawowo – rekreacyjnie:
1) LICHNOWY PGR, działka nr 262/6, obręb 0003 Lichnowy, gmina Lichnowy
2) PARSZEWO, działka nr 47/2, obręb 0006 Parszewo, gmina Lichnowy
3) PORDENOWO, działka nr 111, obręb 0007 Pordenowo, gmina Lichnowy
4) BORĘTY DRUGIE, działka nr 137/39, obręb 0001 Boręty, gmina Lichnowy
5) BORĘTY TRZECIE, działka nr 40/17, obręb 0001 Boręty, gmina Lichnowy
6) BORETY WIEŚ, działka nr 43/5, obręb 0001 Boręty, gmina Lichnowy
7) BORĘTY PIERWSZE, działka nr 236/44, obręb 0002 Dąbrowa, gmina Lichnowy
8) LISEWO OSIEDLE, działka nr 128/32, obręb 0005 Lisewo, gmina Lichnowy
9) LISEWO V, działka nr 145/34, obręb 0005 Lisewo, gmina Lichnowy
10) SZYMANKOWO, działka nr 57/46, obręb 0009 Szymankowo, gmina Lichnowy
11) STARYNIA, działka nr 49, obręb 0008 Starynia, gmina Lichnowy
12) TROPISZEWO, działka nr 66/22, obręb 0010 Tropiszewo, gmina Lichnowy
13) LICHNÓWKI DRUGIE, działka nr 205/12, obręb 0004 Lichnówki, gmina Lichnowy
14) LICHNÓWKI PIERWSZE, działka nr 188/3, obręb 0004 Lichnówki, gmina Lichnowy
15) LICHNÓWKI, działka nr 94, obręb 0004 Lichnówki, gmina Lichnowy
16) DĄBROWA, działka nr 130, obręb 0002 Dąbrowa, gmina Lichnowy
17) 17. LISEWO MALBORSKIE, działka nr 22/2, obręb 0005 Lisewo, gmina Lichnowy
18) LISEWO MALBORSKIE, działka nr 25/5, 26/5, obręb 0005 Lisewo, gmina Lichnowy
19) LISEWO MALBORSKIE, działka nr 72/15, obręb 0005 Lisewo, gmina Lichnowy
20) LICHNOWY, działka nr 154, obręb 0003 Lichnowy, gmina Lichnowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2022 | 12:00


» Lokalizacja

82-224 Lichnowy


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Lichnowy
Tczewska 6
82-224 Lichnowy
telefon: 552712715
fax: Brak
email: sekretariat@lichnowy.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się