Rekonstrukcja studni 12R na ujęciu wody podziemnej utworach czwartorzędowych przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie.

» Opis zapytania

Rekonstrukcja studni 12R na ujęciu wody podziemnej utworach czwartorzędowych przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie.
Przedmiotem zamówienia są roboty specjalistyczne polegające na wykonaniu rekonstrukcji studni wierconej Nr 12R o głębokości 11 m, usytuowanej na terenie działki ozn. nr geod. 149 położonej w jedn. ewid. Namysłów, obręb Namysłów, przy ul. Witosa w Namysłowie, celem przywrócenia przybliżonej pierwotnej wydajności eksploatacyjnej studni utraconej podczas eksploatacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w załącznikach nr 3 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia, projekt robót geologicznych, decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.RG.7430.3.2022.KM z dnia 11.05.2022 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2022 | 11:00


» Lokalizacja

46-100 Namysłów


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się