Ochrona obiektów nieleżących do Śląskiego OW NFZ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona obiektów (w tym budynki, teren, mienie) eksploatowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SWZ. Usługa ochrony wykonywana będzie na zasadach opisanych w SWZ: a) w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz doraźnej (np. przyjazd grup interwencyjnych, utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektów Delegatur Śląskiego OW NFZ – w formie polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (monitoring) oraz b) w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych (systemów telewizji przemysłowej – CCTV oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN) sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

40-844 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się