Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych wraz z obsługą bufetu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych wraz z obsługą bufetu. W skład posiłku wchodzi kanapka wraz z daniem gorącym. Posiłki muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 279).
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
15894200-3 Posiłki gotowe
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

63-200 Jarocin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze

» Dane nabywcy

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Witaszyczki 1A
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się