Zakup wyposażenia stanowisk pracy SP ZOZ w Myszkowie w ramach projektu „Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ Myszkowie” na zadanie „Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników – zwiększenie ergonomii stanowisk pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinan. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla SP ZOZ w Myszkowie.

» Opis zapytania

Specyfikację dostawy zawiera zał. nr 1 do SWZ („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał.nr 2 („Formularz cenowy”) oraz zał. nr 3 („Specyfikacja techniczna”). Zamów podzielone jest na 11 pakietów (części) wymienionych w zał nr 2.
Każdy z wyk może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby pakietów.
Zał. nr 3 wskazuje minimalne wymagania zamaw.
Zamaw dopuszcza także możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, niż określone przez zamaw, jeśli z opisu przedm zam mogłoby wynikać, iż przedm zam został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Przez rozwiąz równoważne zamaw rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w swz oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Dostawa odbędzie się transportem na koszt Wykonawcy w terminie:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

42-300 Myszków


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • AGD Duże
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Meble
  • Sprzęt medyczny
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Al. Wolności 29
42-300 Myszków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się