Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
2. Zamówienie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
1) Część 1 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem:
a) Stacje robocze – 21 szt.
b) Laptop typu 1 – 3 szt.
c) Laptop typu 2 – 2 szt.
d) Monitor – 6 szt.
e) Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka+skaner) – 12 szt.
f) Urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka duplex + skaner) – 1 szt.
g) Oprogramowanie biurowe – 13 szt.
h) Zasilacz awaryjny (UPS) – 3 szt.
i) UTM (licencja 2 letnia) – 1 szt.
j) System backup z serwerem NAS – 1 szt.
k) Router – 2 szt.

Źródła finansowania:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2) Część 2 – Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem.
a) Laptop typu 3 – 18 szt.

Źródła finansowania:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2022 | 12:00


» Lokalizacja

18-516 Mały Płock


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Licencje i oprogramowanie
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi wdrożeniowe

» Dane nabywcy

Gmina Mały Płock
ul. J. Kochanowskiego 15
18-516 Mały Płock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się