Budowa ulicy Słowiczej w miejscowości Nałęczów od km 0+000 do km 0+900

» Opis zapytania

1. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budowy drogi gminnej przy ul. Słowiczej w Nałęczowie od km 0+000 do km 0+900, posiadającej obecnie nawierzchnię gruntową o szerokości 2,60 - 3,0 m, utwardzoną tłuczniem, żwirem i żużlem i prefabrykowanymi płytami żelbetowymi. Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, dwustronnych poboczy oraz mijanek. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Miasta Nałęczów na działkach ewidencyjnych nr: 453, 456, 438, 440, 452, 454, 455, 380/3 oraz obręb Bochotnica- działki nr: 477, 811, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 787, 485/1, 485/2, 485/3, 485/5, 484, 453.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie robót przygotowawczych,
2) Wykonanie robót ziemnych,
3) Wykonanie podbudowy drogi,
4) Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
5) Wykonanie robót drogowych na skrzyżowaniu,
6) Wykonanie poboczy drogi,
7) Wykonanie remontu przepustu,
8) Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,
9) Wykonanie oznakowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2022 | 11:00


» Lokalizacja

24-150 Nałęczów


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Nałęczów
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się