DEMONTAŻ Z DACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH, ZABRANIE, PRZETRANSPORTOWANIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SOCHACZEW

» Opis zapytania

Zakres zadania:

A. Demontaż wyrobów zawierających azbest, zabranie, przetransportowanie i unieszkodliwienie powstałych w wyniku przeprowadzonych prac odpadów zawierających azbest. Zakres ten zwany jest dalej – demontaż, transport ;i unieszkodliwienie.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
• zdemontowanie płyt azbestowo – cementowych z pokryć dachowych budynków,
• opakowanie odpadów zwierających azbest, powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu płyt azbestowo – cementowych,
• zabranie powstałych odpadów zawierających azbest z demontażu pokryć dachowych z terenu nieruchomości, na której powstały do dalszego zagospodarowania (unieszkodliwienia), w tym ich załadunek przez Wykonawcę na środki transportu,
• transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwienia uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmującym się ich unieszkodliwieniem, z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę na ich przekazanie do unieszkodliwienia,
• unieszkodliwienie przez Wykonawcę zebranych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia zebranych odpadów podmiotowi zajmującemu ich unieszkodliwieniem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia.

Demontażowi podlegać będą płyty azbestowo – cementowe zwane eternitem, stanowiące pokrycia dachowe na budynkach, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Sochaczew, których właścicielami są osoby fizyczne.

Powstałe w ramach realizacji niniejszego zamówienia odpady pochodzące z demontażu klasyfikuje się jako – materiały budowlane zawierające azbest – kod 17 06 05* - odpad niebezpieczny – kwalifikacja na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. poz. 10 ).

Szacowana ilość odpadów możliwa do zagospodarowania w ramach zamówienia w zakresie demontażu, zabrania, transportu i unieszkodliwienia wynosi - 11,400 Mg, 7 posesji.

Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie demontażu, zabrania, transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji i szacowaną ilością odpadów zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz, że część właścicieli nieruchomości może wycofać się z prac realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia lub wycofać się całkowicie to ilość odpadów przeznaczonych do gospodarowania może ulec zmianie ( prawdopodobnie zmniejszeniu ).

Ponadto zamawiający zastrzega, że część osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawierających azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie zabrania, transportu i unieszkodliwienia.

B. Zabranie, przetransportowanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego ( czyli nie przez Wykonawcę ) demontażu wyrobów zawierających azbest. Zakres ten zwany jest dalej – transport i unieszkodliwienie.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
• opakowanie odpadów zwierających azbest, powstałych z wcześniej przeprowadzonego ( czyli nie przez Wykonawcę ) demontażu płyt azbestowo – cementowych,
• zabranie powstałych odpadów zawierających azbest z przeprowadzonego wcześniej ( czyli nie przez Wykonawcę ) demontażu pokryć dachowych z terenu nieruchomości, na której zostały zmagazynowane do dalszego zagospodarowania ( unieszkodliwienia ), w tym ich załadunek przez Wykonawcę na środki transportu,
• transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwienia uzgodnionego przez Wykonawcę z podmi

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

96-500 Sochaczew


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się