Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu komercyjnego w kwocie 1.192.000,00 złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

82-410 Stary Targ


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Stary Targ
Główna 20
82-410 Stary Targ
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się