Przygotowanie materiałów dla uczniów i nauczycieli oraz przeprowadzenie pilotażu w ramach działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w zakresie szkolnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia oraz wdrażania Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów dla uczniów i nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych, uczniów i nauczycieli klas 1-3 szkół ponadpodstawowych oraz przeprowadzenie pilotażu w ramach działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w zakresie szkolnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia oraz wdrażania Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach, realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, w zakresie obszaru II. Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia, nr działania 2. Poprawa świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na choroby nowotworowe, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.07.2022 | 11:00


» Lokalizacja

02-326 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się