Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” obejmującej:
• Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
• Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące:
1) OC JTBS Sp. z o.o.
2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych oraz innych właścicieli nieruchomości zarządzanych i dzierżawionych przez JTBS Sp. z o.o.
3) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ryzyk podstawowych określony został w Załączniku nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt I SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ryzyk dodatkowych określony został w Załączniku nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

63-200 Jarocin


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 18
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 6171947353
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się