Zakup pojazdów i urządzeń, w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górno oraz jednostek organizacyjnych (28 części) (II)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pojazdów i urządzeń, w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górno oraz jednostek organizacyjnych w podziale na 28 części:
Część I
Dostawa 5 sztuk elektrycznych samochodów osobowych
Część II
Dostawa elektrycznego samochodu przemysłowego
Część III
Dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego 4x4 z wyposażeniem (OSP Górno)
Część IV
Dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego z napędem na wszystkie koła z wyposażeniem (OSP Leszczyny)
Część V
Dostawa autobusu osobowego (24 osoby) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach (SP Leszczyny)
Część VI
Dostawa autobusu osobowego (24 osoby) (GKS)
Część VII
Dostawa samochodu 9-osobowego (BUS)
Część VIII
Dostawa samochodu dostawczego
Część IX
Dostawa samochodu 9-osobowego (BUS) z napędem 4x4 (OSP Górno)
Część X
Dostawa samochodu 8/9-osobowego (BUS) (OSP Leszczyny)
Część XI
Dostawa samochodu pick-up z napędem 4x4 (OSP Wola Jachowa)
Część XII
Dostawa samochodu pick-up z napędem 4x4 (ZUK)
Część XIII
Dostawa łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym (OSP Górno)
Część XIV
Dostawa łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym (OSP Wola Jachowa)
Część XV
Dostawa przyczepy samochodowej transportowej (OSP Leszczyny)
Część XVI
Dostawa przyczepy samochodowej specjalistycznej (ZUK)
Część XVII
Dostawa ciągnika rolniczego (ZUK)
Część XVIII
Dostawa małego ciągnika rolniczego z osprzętem do utrzymywania czystości na terenie gminy
Część XIX
Dostawa małego ciągnika rolniczego z osprzętem do utrzymywania porządku kompleksu sportowego (GKS)
Część XX
Dostawa koparko-ładowarki kołowej z osprzętem (ZUK)
Część XXI
Dostawa minikoparki gąsienicowej (ZUK)
Część XXII
Dostawa kamery samojezdnej do inspekcji rurociągów wraz z osprzętem (ZUK)
Część XXIII
Dostawa wozu asenizacyjnego z funkcją czyszczenia studzienek kanalizacyjnych (ZUK)
Część XXIV
Dostawa mulczera leśnego (ZUK)
Część XXV
Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej na pantografie (ZUK)
Część XXVI
Dostawa posypywarki piasku wraz z pługiem do odśnieżania (ZUK)
Część XXVII
Dostawa zestawu hydraulicznego (ZUK)
Część XXVIII
Dostawa 3 sztuk wolnostojących stacji ładowania samochodów elektrycznych
1.1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki nr 7.1 – 7.28, które należy wypełnić (wskazać nazwy i oferowane parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie) i dostarczyć przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawców składających oferty, oprócz potwierdzenia ogólnym oświadczeniem jej zgodności z zaproszeniem ofertowym, konkretyzacji przedmiotu oferty przez wskazanie konkretnych oferowanych rozwiązań i wymaganych dokumentów.
1.2. Jeśli opis przedmiotu zamówienia zawarty w załącznikach 7.1 – 7.28 nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi.
1.3. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego pojazdy lub urządzenia, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. Wszystkie urządzenia muszą umożliwiać wspólną pracę w ramach danej części bez konieczności nabywania przez Zamawiającego dodatkowego wyposażenia.
1.4. Każdy pojazd oraz sprzęt, który podlega rejestracji, winien posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2022 | 09:00


» Lokalizacja

26-008 Górno


» Kategoria asortymentowa

 • Części do urządzeń elektroenergetycznych
 • Urządzenia elektroenergetyczne
 • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
 • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych
 • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
 • Urządzenia chłodzące i grzewcze
 • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Części do pojazdów, łodzi i samolotów
 • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty
 • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
 • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Gmina Górno
ul. Łysicka 13
26-008 Górno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się