Dostawa środków czystości na potrzeby Zamawiającego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie na potrzeby Zamawiającego artykułów środków czystości, profesjonalnej chemii gospodarczej oraz sprzętu do mycia i sprzątania (dalej jako: produkty), związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy oraz na podstawie asortymentu określonego w formularzu cenowym (FAC).
Szczegółowy opis oraz warunki realizacyjne zamówienia zawierają nw. Załączniki, stanowiące integralną część (SWZ):
1) Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2) Załącznik Nr 2a - Formularze Asortymentowo - Cenowe (dalej: FAC) odpowiednio dla część/pakiet nr 1, części/pakiet nr 2, części/pakiet nr 3;
3) Załącznik Nr 3 - Projektowane Postanowienia Umowy zw. umową

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.06.2022 | 10:00


» Lokalizacja

51-618 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Środki higieny osobistej
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się