ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z przeszkoleniem w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji sprzętu w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w SWZ oraz szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 kompletów sprzętu, który stanowić będzie wyposażenie do 11 sztuk samochodów służących do zabezpieczenia Centrów zarządzania kryzysowego w województwie opolskim (tj. dla Miasta Opola, Powiatu Brzeskiego, Powiatu Głubczyckiego, Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Powiatu Krapkowickiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Oleskiego, Powiatu Prudnickiego, Powiatu Strzeleckiego, Powiatu Kluczborskiego)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2022 | 10:00


» Lokalizacja

46-200 Kluczbork


» Kategoria asortymentowa

 • Środki czystości
 • Urządzenia elektroenergetyczne
 • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
 • Urządzenia chłodzące i grzewcze
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Meble
 • Oświetlenie i akcesoria
 • Narzędzia do utrzymania czystości
 • Sprzęt medyczny
 • Turystyka
 • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się